ติดต่อ TASHA

คุณหรรษา ถนอมสิงห์

 

ที่อยู่: 88/34 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

 

เบอร์ติดต่อ: 0959362914

อีเมล: skincaretasha@gmail.com

สอบถามข้อมูลทีมงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์